Selecteer een pagina

 

PRIVACYVERKLARING 

 Sterrenzaken vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@sterrenzaken.info.

 

Artikel 1                      Wie ben ik?

 Sterrenzaken is een eenmanszaak, gevestigd te (2014 EN) Haarlem aan de Faradaystraat 2. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50568205. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

 Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 Ik verwerk je naam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Bij ‘andere gegevens’ kun je denken aan jouw BSN, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens en NAW-gegevens van kinderen en (ex)partner. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het indienen van de laatste aangifte.

 Ik kan onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van jouw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. Daarnaast zal ik -als je ondernemer bent- jou vragen om een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Zodra onze overeenkomst tot stand is gekomen zal ik deze gegevens verwijderen.

 Voor facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik (indien van toepassing) je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal ik deze gegevens 7 jaar bewaren.

 Sterrenzaken heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. 

 Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3                      Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als bezoeker verwerk die ik heb verkregen via de administratie van mijn klanten om te helpen met hun bedrijfsvoering, van de Belastingdienst over (de status van) jouw belastingaangifte, andere overheidsinstanties, banken, verzekeraars en incassobureau’s.

 

Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.  

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Sterrenzaken om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@sterrenzaken.info. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

 Sterrenzaken zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                      Slotbepalingen

 Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@sterrenzaken.info. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga, kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.